• Hội Dòng


    Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn được thành lập năm 1971 tại Việt Nam. Đấng Sáng Lập là Đức Cha Lambert De La Motte, Giám Mục Truyền Giáo người Pháp. Tại Việt Nam, các Nữ Tu hiện đang phục vụ trong 8 Giáo Phận: Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang....Đọc Thêm...>>

  • Đấng Sáng Lập


    Đức Cha Pierre Marie De Lamort sinh ngày 16.01.1624 tại Lisieux, vùng Normandie, Tây Bắc nước Pháp, trong một gia đình đạo đức có 7 anh em. Năm lên 9 tuổi, trong một lần suy niệm sách Gương Phúc nói về việc vác Thánh Giá mỗi ngày theo Chúa Kitô....Đọc Thêm...>>

  • Lời Chào Mừng


    Có bao giờ bạn tự hỏi “Tại sao tôi được sinh ra?” “Tôi được sinh ra để làm gì?” hoặc “Cuộc sống tôi có ý nghĩa gì? Làm sao tôi khám phá ra ý nghĩa đó?” Trong chương thứ nhất của sách Giáo Lý Giáo Hội Cộng Giáo có viết: “Tận đáy lòng, con người khao khát ....Đọc Thêm...>>