Đấng Sáng Lập Đức Cha Pierre Marie Lambert De La Motte (1624-1679)

Đức Cha Pierre Marie Lambert de la Motte sinh ngày 16.01.1624 tại Lisieux, vùng Normandie, Tây Bắc nước Pháp, trong một gia đình đạo đức có 7 anh em. Năm lên 9 tuổi, trong một lần suy niệm sách Gương Phúc nói về việc vác Thánh Giá mỗi ngày theo Chúa Kitô, Ngài được ơn Chúa soi sáng để hình dung ra một Hội Dòng gồm những người yêu mến Thánh Giá Chúa Giêsu.

Ngài được Thụ Phong Linh Mục ngày 27.12.1655

Ngài được tấn phong Giám Mục hiệu tòa Bérythe ngày 11.06.1660 và được Tòa Thánh chọn làm Đại diện Tông Tòa cho Miền Truyền Giáo Đàng Trong tại Việt Nam năm 1669. Ngài là vị Giám Mục tiên khởi Giáo phận Đàng Trong.

Quá trình hoạt động

  • Phong chức Linh Mục cho 7 Thầy giảng Việt Nam năm 1669
  • Lập Chủng Viện Thánh Giuse ở vùng Viễn Đông Nam Á
  • Lập Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam Đàng Ngoài năm 1670
  • Lập Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong tại An Chỉ (Quảng Ngãi) năm 1671
  • Lập Dòng Mến Thánh Giá tại Thái Lan năm 1672

Đức Cha Pierre Marie Laambert de la Motte được yên nghỉ trong Chúa lúc 4 giờ sáng ngày 15.06.1679 tại Ayuddhya (Juthia), Thái Lan.

"Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con." ĐC Pierre Marie Lambert De Lamotte.