Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn được thành lập năm 1671 tại Việt Nam. Đấng Sáng Lập là Đức Cha Lambert De La Motte, Giám Mục Truyền Giáo người Pháp.

Tại Việt Nam, các Nữ Tu hiện đang phục vụ trong 8 Giáo Phận: Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Xuân Lộc và Tổng Giáo phận Sài Gòn. Hội Dòng có 326 Nữ Tu, 36 Tập Sinh, 304 Tiền Tập, Thanh Tuyển và Dự Tu. 

Tại Hoa Kỳ, các Nữ Tu hiện đang phục vụ trong 3 Giáo Phận của Tiểu Bang Cali: Tổng Giáo Phận San Francisco, Giáo Phận Oakland và San Jose. Các Nữ Tu phục vụ trong các lãnh vực: mục vụ giáo xứ, chương trình giáo lý-việt ngữ, ngành giáo dục, thăm viếng bệnh nhân, y tá, tư vấn và linh hướng. Tỉnh Dòng Thừa Sai Hoa Kỳ có 25 Nữ Tu và 4 Thanh Tuyển.

Nhà Mẹ tại Qui Nhơn, Việt Nam và Nhà Chính của Tỉnh Dòng Thừa Sai Hoa Kỳ tọa lạc tại số 1685 Humphrey Dr. Concord, California, 95149.

Linh đạo Mến Thánh Giá được tóm tắt : "Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí của chúng con." Chọn Chúa Giêsu Kitô là đối tượng duy nhất, tình yêu này được ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của Nữ Tu Mến Thánh Giá. Linh đạo theo Đức Cha Lambert De La Motte được thể hiện qua 3 chiều kích: tinh thần chiêm niệm, tinh thần khổ chế và tinh thần tông đồ.

Liên lạc:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn-Tỉnh Dòng Thừa Sai Hoa Kỳ
1685 Humphrey Dr.
Concord, CA 94519
Điện thoại: (925) 674-9639
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.