Linh đạo Mến Thánh Giá

Linh đạo Mến Thánh Giá cũng là linh đạo của Đức Cha Lambert : là con đường thiêng liêng của Đức Cha Lambert de La Motte đã sống và vạch ra cho những người muốn đi theo lý tưởng ấy. Đó là sự tổng hợp kinh nghiệm thiêng liêng và quan niệm tu đức của Đức cha Lambert, mang đặc tính Kitô trung tâm nghĩa là hướng cái nhìn và trái tim về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, tập trung vào Mầu Nhiệm Thập Giá cứu độ của Ngài.

Linh đạo Mến Thánh Giá với ba chiều kích đặc thù: Chiêm niệm – Khổ chế - Tông đồ. Đời sống cầu nguyện và Tông đồ nắn đúc nên một tu sĩ (nữ tu) đích thực. Chính Khổ chế làm cho người nữ tu ấy là Nữ tu Mến Thánh Giá

 1. Cầu nguyện
  • Vị trí ưu việt của cầu nguyện
  • Đức Cha Lambert – mẫu nguyện cầu nguyện
  • Chiều kích cầu nguyện trong Linh Đạo Mến Thánh Gía
  • Những chỉ dẫn của Giáo Hội
 2. Khổ chế
  • Khổ chế theo nghĩa nhân học
  • Tinh thần khổ chế nơi Đức Cha Lambert
  • Khổ chế - Nét độc đáo trong Linh Đạo Mến Thánh Gía
  • Thực hành khổ chế trong thời đại mới
 3. Tông đồ
  • Từ cảm nghiệm đến sứ vụ (Pl, Pr, Ga,…)
  • Tinh thần tông đồ nơi Đức Cha Lambert
  • Người Tông đồ Mến Thánh Gía dấn thân cho sứ vụ

Đặc sủng Dòng Mến Thánh Giá

Đặc sủng là một ân huệ Thiên Chúa ban cho người này (hay một tập thể) mà không ban cho người khác. Đặc sủng gồm có những yếu tố: được đến từ Thiên Chúa, có tính cách riêng tư, cá biệt, hay mỗi tập thể khác nhau, và mang mục đích là vì ích chung để phục vụ toàn thể Giáo Hội.

Đối với các Hội Dòng, Đấng Sáng Lập là người trực tiếp đón nhận đặc sủng của Dòng và truyền đạt lại đặc sủng đó cho những thành viên của Hội Dòng. “Mỗi Đấng Sáng Lập của các con, dưới sự linh hướng của Thần Khí mà Chúa Kitô đã hứa ban cho Giáo Hội, đã nhận được một ân huệ đặc biệt. Đấng Sáng Lập là một dụng cụ đặc biệt của Chúa Kitô cho công cuộc cứu độ của Ngài, và sống mãi trong lịch sử nhân loại. Giáo Hội đã dần dần nhận ra những đặc sủng này, xem xét chúng và khi Giáo Hội thấy chúng xác thực, đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và gìn giữ chúng trong đời sống cộng đoàn để cho chúng luôn đơm bông kết trái.” (Jean-Paul II, Discours aux Supérieurs Généraux de Congrégations et d’Ordres Religieux, Vendredi 24.11.1978)

Riêng đối với Dòng Mến Thánh Giá, ngay tên gọi của dòng “Mến Thánh Giá” cũng xem như là một “đặc sủng”’ nghĩa là một ơn huệ, một ơn gọi, mà Thiên Chúa dành ban cho các chị em thuộc Hội Dòng này. Sống đặc sủng “Mến Thánh Giá” là cách thức giúp người Nữ Tu Mến Thánh Giá minh chứng được nét riêng biệt của mình trong vườn hoa muôn sắc của Giáo Hội. Vậy có thể hiểu và định nghĩa một cách ngắn gọn nhưng súc tích rằng: Đặc Sủng Dòng Mến Thánh Giá là yêu mến Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh và tham dự vào sứ mạng cứu thế của Người. Một cách cụ thể hơn, đặc sủng ấy được thể hiện qua mục đích và sứ mạng của Hội Dòng:

 • Đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh
 • Tiếp nối sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu Kitô:
 • Bằng lời kinh chuyển cầu để xin ơn hoán cải cho những tín hữu sống xa lìa Chúa và cho lương dân được ơn nhận biết Chúa
 • Bằng đời sống chứng nhân và phục vụ trong các lãnh vực: đức tin, luân lý, giáo dục, xã hội và y tế; ưu tiên cho giới nữ (HC I, đ.3)