Các Lãnh Vực Hoạt Động

Sứ mạng cao cả của Hội Dòng chính là: “Thông dự vào tinh thần trung gian của Đức Kitô và nối tiếp sứ mạng cứu độ của Ngài, bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống” (HC, đ. 4).

Để trung thành với sứ mệnh cao cả, Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đã dấn thân phục vụ trong nhiều lãnh vực khác nhau:
- Công tác mục vụ giáo xứ
- Phục vụ trong ngành giáo dục và mầm non
-  Làm công tác xã hội và phục vụ trong các cô nhi viện
-  Phục vụ y tế cho người nghèo vả trong các viện dưỡng lão

Công tác Mục Vụ Giáo Xứ:

Đây là lãnh vực hoạt động chính yếu của Hội Dòng. Các Nữ Tu Mến Thánh Giá phục vụ tại các giáo xứ như những trợ tá đắc lực cho các Linh Mục, với những công tác tông đồ:
- Phụ trách chương trình Giáo lý các cấp và Giáo lý dự tòng
- Phụ tá mục vụ tại các Giáo xứ
- Thăm viếng bệnh nhân