Giáo Dục Văn Hóa:

Song song với việc giáo dục đức tin, sứ mệnh Giáo Dục Văn Hóa là điều mà Hội Dòng rất quan tâm, để qua đó có thể vun trồng hạt giống Nước Trời trong tâm hồn các thanh thiếu niên. Đây cũng chính là 1 trong 4 nhiệm vụ tông đồ cụ thể do Đấng Sáng Lập đã đề ra (HC, đ. 76). 

Ý thức tầm quan trọng ấy, Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn ngày càng dấn thân nhiều hơn trong lãnh vực này. Thời gian trước năm 1975, khi đến phục vụ một Giáo xứ, các Nữ Tu MTG-QN cũng kiêm nhiệm việc trông coi trường tiểu học của Giáo xứ. Từ năm 1929-1975, các Nữ Tu MTG-QN đã phụ trách 54 trường học, trong đó có 2 trường trung tiểu học Trinh Vương Qui Nhơn và Trinh Vương Thanh Hải (Nha Trang). Sau năm 1975, Hội Dòng đã chuyển sang phục vụ trong các trường Mần Non, Mẫu Giáo, Lớp Tình Thương…Hiện nay, tại Việt Nam, Hội Dòng đã mở 15 trường Mẫu Giáo, 9 Nhà Trẻ, 5 Lớp Tình Thương và một Nhà Trẻ tại San Jose, California.