Các Giai Đoạn Huấn Luyện

Quá trình huấn luyện của Hội dòng nhằm thực hiện trọn vẹn hai mục tiêu căn bản:

Hướng dẫn các nữ tu đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất. Thực hiện sứ mạng truyền giáo qua việc tiếp nối sứ mạng cứu độ của Đức Kitô bằng: Đời sống cầu nguyện xin ơn hoán cải cho lương dân và người tín hữu sống xa Chúa; sống chứng nhân và phục vụ Giáo hội trong các lãnh vực đức tin và luân lý; giáo dục, xã hội và y tế, ưu tiên giới nữ.

1. Đời tu

Hành trình huấn luyện đời tu là một sứ vụ cao quý làm cho người tu sĩ trưởng thành và thực sự cảm nhận được hạnh phúc trong cam kết trung thành bước theo Đức Kitô và dấn thân phục vụ Giáo hội.

  • Thích nghi với nhịp sống của xã hội và con người trong chương trình huấn luyện, theo sát những chỉ dẫn giáo huấn của Giáo hội, canh tân luật riêng của Hội dòng gồm Hiến chương, Nội quy và những nghị định Tổng Tu nghị trong các năm 1929, 1956, 1975, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013.
  • Đặc biệt, Hội dòng được quý Đức Cha Giáo phận quan tâm và nâng đỡ trong mọi phương diện giúp thích nghi với sự phát triển của xã hội. Hội dòng luôn có một cha Linh hướng đồng hành hướng dẫn đời sống thiêng liêng và được quý cha trong Giáo phận hỗ trợ việc giảng dạy trong các giai đoạn Thanh tuyển, Tiền tập, Tập viện và Học viện.
  • Chính nhờ sự dìu dắt khôn ngoan, tận tụy đầy hy sinh của các Bề trên, công việc huấn luyện của Hội dòng được kiện toàn mỗi ngày một hữu hiệu hơn. Năm 1983, Dòng đã thành lập Ban Huấn luyện với chương trình đào tạo theo sát chỉ dẫn của Giáo hội. Thời gian được thích ứng như sau:

Huấn luyện khởi đầu

- Đặc tính căn bản của ứng sinh:
- Hạnh kiểm tốt, vui vẻ, cởi mở;
- Có sức khoẻ tâm hồn và thể lý để đáp ứng những đòi hỏi của đời tu ;
- Đủ trí hiểu biết để học hành;
- Yêu quí đời sống cầu nguyện;
- Yêu thích việc tông đồ.

GIAI ĐOẠNTHỜI GIANMỤC TIÊU
Thanh tuyển 1 năm Nhân bản - giáo lý
Tiền tập 6 tháng – 1 năm Xác tín ơn gọi
Tập sinh - 2 năm
- năm 2 thực tập
- Nếp sống tu trì
- Thực tế tông đồ
Khấn tạm - 5 năm học viện
- 2 tháng về Nhà Chính
- Thần học cơ bản và nghiệp vụ
- Bồi dưỡng thiêng liêng

Thường huấn Việc thường huấn được kết hợp song song với công việc mục vụ Tông đồ để sống gắn bó mật thiết với Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh theo tinh thần của Hiến Chương và Nội Qui của Hội dòng với nguyên tắc huấn luyện trong cuộc sống và qua cuộc sống, tự đảm nhận trách nhiệm trước mặt Chúa về việc huấn luyện bản thân. Hình thức thường huấn là tĩnh tâm tháng và tĩnh tâm năm; các khóa bồi dưỡng chuyên đề về đời tu và sứ vụ; các buổi hội họp cộng đoàn, nhận định và chia sẻ qua Lời Chúa.

2. Sứ vụ

Nhằm đáp ứng khả năng chuyên môn, nâng cao hiệu năng tông đồ, tùy thời điểm, Hội dòng đã gởi chị em theo học những khóa cơ bản hoặc chuyên sâu về thần học và chuyên môn trong và ngoài nước.

3. Hoạt động Tông đồ

Sau khi khấn trọn, chị em gắn bó và có trách nhiệm thăng tiến Hội dòng, dấn thân cho sứ vụ tông đồ của Hội dòng, sứ vụ căn bản của nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn suốt 80 năm qua:
- bằng chính nếp sống tu trì;
- bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh;
- huấn luyện giáo lý viên, dạy giáo lý, ca đoàn, các hội đoàn, phục vụ phòng thánh;
- giáo dục trẻ mầm non, hướng nghiệp, y tế;
- sống với người nghèo, thăm viếng, hòa mình vào nếp sống lao động;
- nuôi dạy các trẻ mồ côi,
- chôn các thai nhi bị bỏ rơi,
- tạo nơi ăn chốn ở cho các thiếu nữ bị lỡ lầm.